workshop rappen

 

 

 

 

 

Een relatief nieuwe, maar inmiddels gevestigde stroming in de populaire muziek is de zogenaamde RAP muziek.

Deze muziekstroming kenmerkt zich door het toonloze, ritmisch uitspreken van teksten op een zogenaamde "groove".

Een "groove" is een ritme waarop de tekstdeclamatie plaatsvindt.

In de workshop "RAPPEN" leren de deelnemers de grondbeginselen die zo kenmerkend zijn voor deze muziekstijl:

 • het maken van een geschikt ritme om op te rappen
  (dat kan met van alles, bijvoorbeeld met de stem percussieve geluiden maken of   met  alledaagse materialen als een krant of een koffertje);

 • het maken van een geschikte tekst om te rappen
  (een goede raptekst rijmt en past in het ritmisch metrum);

 • het maken van een "performance": hoe presenteer ik mijn rap aan het  publiek.
   

De workshop bestaat uit:

 1. Een warming-up met ruime aandacht voor elementen als ontspanning, spieren losmaken, ritme, woordspelletjes, gekke geluiden maken en een speels begin van presentatie;
  een introductie naar het ritmisch aspect middels "vocale  percussie"
  (d.i. het maken van percussieve geluiden met de mond);
  een introductie naar het tekstgedeelte middels woordcanons, voorbeeld-raps en "YELLS" (kretologie).

 2. De deelnemers gaan in subgroepen uit elkaar en maken samen     een rap, waarbij Arnold Schellens langs de groepen loopt en waar   nodig stimuleert en adviezen geeft.

 3. Ten slotte presenteren de groepen de rap aan elkaar.

Deelnemers aan deze workshops :

       

 --  Leren elkaar op een verfrissende manier kennen;
 --  Werken samen aan een creatief product;
 --  Moeten zich op een, voor hen doorgaans, ongebruikelijke wijze aan 

      elkaar presenteren
 --  Hebben een verfrissende  en ongetwijfeld humoristische  bijeenkomst.