W O R K S H O P      P R E S E N T E R E N

Presentatietraining kan op vele manieren aangeboden worden. óók in de vorm van een éénmalige workshop. Het is in dat geval belangrijk dat de doelstelling realistisch wordt geformuleerd. Het kan zeer goed werken om een niet al te grote groep (b.v. 6 personen) een dag te laten schaven aan hun presentatietechniek. Er kan ook een vóór en nátraject worden samengesteld waarbij de deelnemers het rendement van de dag continueren. Een workshop presenteren kan inhoudelijk in overleg met de opdrachtgever ingevuld worden. Waar moet de nadruk liggen wat is haalbaar en vooral effectief. Resultaat moet meetbaar zijn zeker in dit soort workshops. Via een ontwapenend eenvoudig systeem worden resultaten, zelfs na 1 dag, gemeten en gerapporteerd.