W O R K S H O P   A F R I K A A N S E  Z A N G /  P E R C U S S I E

Afrikaans-achtige samenzang wordt gecombineerd met enkele percussionisten. Een gedeelte    van een groep studeert een afrikaanse chant in, en een andere groep maakt daarbij een passend ritme.  De toepassing van deze combinatie kan zeer divers zijn. Ze kan gebruikt worden om mensen op een zeer muzikale manier :

* Met elkaar te laten kennismaken ( b.v. bij reorganisaties ;  samenvoeging van afdelingen )
* Met elkaar te laten samenwerken ( b.v. in het kader van teambuilding ) 
* Los" te maken ( een congres wordt geopend door te zaal aan het werk te  zetten

Kwa zang wordt gebruik gemaakt van zgn. " jabbertalk " en kreten als  "Ho do ma jee ho ma " met de nadruk op relatief eenvoudige melodieen die door elkaar heen worden gezongen.
Kwa percussie wordt gebruik gemaakt van zowel vel- als handpercussie instrumenten.

Klik HIER voor een voorbeeld van het muzikale eindresultaat opgenomen  op locatie.

 

n overleg met de opdrachtgever zijn vorm, groepsgrootte, moeilijkheidsgraad en duur van de workshop te  bepalen.
Bijvoorbeeld : het zang- en het ritmische gedeelte kunnen onafhankelijk van elkaar ingestudeerd worden en aan het einde van de workshop bij elkaar gebracht worden. De eindsessie is dan zowel een gezamelijke presentatie als een muzikale verrijking van het eigen product.
Met een grotere groep mensen kan ook een eenvoudige chant snel ingestudeerd worden als een soort collectieve warming-up.