P R E S E N T A T I E T R A I N I N G E N

De ING bank organiseert een "impact & presentation" dag voor het personeel van ING Wholesales afdeling communicatie.

Vooraf worden de wensen van de opdrachtgever uitvoering besproken.  Het gaat een combinatie van een interactieve lezing en een presentatieworkshop /training worden. Op deze manier wordt het issue zo veelzijdig mogelijk belicht en komen de "doeners"en de "denkers" allebei aan bod. Omdat het een internationaal gezelschap betreft geeft Arnold Schellens 's ochtends  in het Engels een interactieve lezing over de rol van stemgebruik in communicatie.

's middags traint hij een aantal personeelsleden in hun  presentatievaardigheden. Alle deelnemers hebben een casus voorbereid die die middag uitvoerig aan bod komt.

Toprendement in 1 dag.