P R E S E N T A T I E T R A I N I N G E N

De  HR afdeling van de gemeente Rotterdam heeft een specifieke vraag voor een combinatietrainig : stemcoaching / presenteren. Na uitvoerig vooroverleg met de opdrachtgever worden wensen en doelstellingen vastgesteld.

Arnold Schellens gaat met een selecte groep leidinggevenden in zes bijeenkomsten aan de slag. Niet alleen presentatievaardigheden maar ook specifieke stem /spreektechnieken komen aan bod

 

Hoe heet dat ook alweer , maatwerk ?